انقلاب اسلامی چهل ساله شد؛

22 بهمن سال 1397، سالگرد چهل سالگی انقلاب اسلامی در یاد و خاطر همه خواهد ماند، مردم انقلابی گلستان دوباره حماسه آفریدند.

موج خروشان مردم گرگان به روایت تصویر

به گزارش گلستان 24، تصاویر حضور پرشور مردم گرگان را در ادامه مشاهده می کنید.

DSC_007ss3332

DSC_007ss882

DSC_007ss2xfgyyu

DSC_007ss2aaaxxxa

DSC_007ss2aaaa

DSC_007ss2

DSC_007sqqqqqs2

DSC_007s45444s2

DSC_007aaass2

DSC_007aaaass2

DSC_002dfdd7ss2

 

DSC_0xcvvv07ss2

DSC_00xxxx7ss2

DSaaaaaC_007ss2

DS22222C_007ss2

D223SC_007ss2

DaaaaSC_007ss2

DSC_007ss2aaaa

D111SC_007ss2

aaaDSC_007ss2

3546565DSC_007ss2

DSC_007sxxxxxxxxxxxxxs2

DSC_007sxxxxxs2

DSC_007sxxvhhhs2

DSC_007sxvvvs2

DSC_007sxvvvbvvs2

DSC_007ssxxxxxv2

DSC_007ssxxxx2

DSC_007ssttttty2

DSC_007sstttttty2

DSC_007sstttt2

DSC_007ssaaaa2

DSC_tttttt007ss2

DSC_aaaa007ss2

DSC_24566007ss2

DSC_06777607ss2

DSC_011107ss2

DSC_00722

DSC_0072d

DSC_0072

DSC_007xxxxss2

DSC_007xxfgggss2

DSC_007xfffss2

xxxxx

qqqqDSC_007ss2DxfgghhuSC_007ss2

DSCxxxxx_007ss2

 

DSCxxxx_007ss2

DSCxxxv_007ss2

DSCqqqqq_007ss2

DSCgyyyy_007ss2

 

DSC_xxvvxcvv007ss2

انتهای پیام/

ارسال نظر

آخرین اخبار