چه عواملی که مانع قبولی اعمال می شود؟

به گزارش گلستان24؛در حدیثی شریف رسول خدا(ص) به معاذ مى ‌فرماید:

اگر این حدیث را حفظ کنى تو را سودمند مى ‌باشد و اگر حفظ نکنى، نزد خدا بر تو حجّت است. و خلاصه حدیث این است که آن حضرت در این حدیث، هفت حجاب ذکر مى ‌فرماید که هر یک مانع از قبولى عمل است:
حجاب نخست: «غیبت» است که نمى ‌گذارد عمل صاحبش پذیرفته گردد.
حجاب دوّم: «ریا» و اینکه هدف از عمل، به خاطر دنیا باشد.                     
حجاب سوّم: «تکبر بر بندگان خدا» است.
و حجاب چهارم: «عجب».
و حجاب پنجم: «حسد» است.
حجاب ششم: «قساوت قلب و بى رحمى» است.
و حجاب هفتم: «اراده شهرت داشتن به عمل» است.


معاذ گریه کرد و اظهار عجز و قصور خود نمود، پس آن حضرت فرمود: «اگر در عملت تقصیر است، پس زبانت را از برادرانت قطع کن؛ یعنى با زبانت مردم را اذیّت مکن و اظهار خوبى خود را با مذمّت کردن برادرانت کسب منما و در عمل، ریا مکن و در مجلس ناسزا نگو و خودت را بر مردم، بزرگ نمایش نده که خیرات دنیا از تو بریده مى‌ شود و حریم مردم را هتک و پاره نکن وگرنه سگ هاى دوزخ تو را پاره مى ‌کنند؛ خداوند مى‌ فرماید: «وَالنشِطتِ نَشْطًا».[1] آیا مى‌ دانى ناشطات کیستند؟ سگ هاى جهنّم اند که گوشت و استخوان را پاره مى‌ کنند».[2]
معاذ این حدیث را بیشتر از قرآن تلاوت مى ‌نمود تا عمل به آن را فراموش نکند.

 

پی نوشت:

[1] نازعات/2.

[2] فلاح السائل: ص 231 ح 128، عدّة الداعی: ص 229 کلاهما عن معاذ، بحارالأنوار: ج 70 ص 248 ح 20؛ الدرّ المنثور: ج 8 ص 405 نقلًا عن ابن مردویه عن معاذ.

 
 
 
 
 
 
 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار