شاید انسان بعد از انجام هر عمل نیکی توقع پاداش از خداوند دارد.اما قبولی اعمال شرایطی دارد.

شرط قبولی اعمال چیست؟

به گزارش گلستان24،​ برای آنکه پاداش اعمال نیکی که ما در طول زندگی انجام می دهیم، از بین نرود، باید توصیه های بزرگان را انجام دهیم.

مجتهدی تهرانیآیت الله مجتهدی تهرانی(ره)در این باره می گوید:

برای اینکه بدانید اعمالی را که انجام می دهید مورد قبول خداوند قرار می گیرد یا نه،ببینید بعد از هر عمل چه کاری را انجام می دهید :

۱- الطاعه بعد الطاعه دلیل علی قبول الطاعه ؛

اگر طاعت پشت طاعت انجام می دهید دلیلی بر مورد قبول قرار گرفتن طاعت های شماست.

۲- الطاعه بعد المعصیه دلیل علی غفران المعصیه ؛

اگر بعد از معصیت و گناه ، طاعتی انجام می دهید دلیلی بر بخشیده شدن آن معصیت است.

۳- المعصیه بعد الطاعه دلیل علی رد الطاعه ؛

اگر بعد از طاعتی ، گناه و معصیتی انجام دهید ، دلیلی بر عدم پذیرش و رد شدن آن طاعت شماست.

۴- المعصیه بعد المعصیه دلیل علی خذلان العبد ؛

اگر همینطور گناه و معصیت پشت گناه و معصیت انجام شود ،وای به حال آن بنده که در زیانکاری وحشتناکی است.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

ارسال نظر

آخرین اخبار