هفته نامه معروف نیوزویک کاریکاتور سردار سلیمانی در کنار عمو سام را منتشر کرد.

کاریکاتور سردار سلیمانی روی جلد نیوزویک

به گزارش گلستان 24 ، هفته نامه معروف نیوزویک با انتشار کاریکاتور سردار سلیمانی در کنار عمو سام ، نماد ایالات متحده تیتر زد:

همبستر غریبه


جنگ داعش با ژنرال ایرانی، سلیمانی


کاریکاتورسلیمانی

افکار نیوز

ارسال نظر

آخرین اخبار