اعطای نشان درجه ۲ هنری بخش بازیگری کشور به هنرمند گلستانی

اعطای نشان درجه ۲ هنری بخش بازیگری کشور به هنرمند گلستانی

شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور نشان درجه ۲ هنری در بخش بازیگری را به یحیی دیوانی هنرمند پیشکسوت عرصه…

اخبار ویژه فرهنگی

آخرین اخبار