رویداد کارگاهی «یک صدا ایران» در گلستان برگزار می شود

رئیس حوزه هنری گلستان:

رویداد کارگاهی «یک صدا ایران» در گلستان برگزار می شود

رئیس حوزه هنری گلستان گفت: رویداد کارگاهی «یک صدا ایران» به مدت سه روز در اواخر دی ماه در گلستان برگزار می‌شود.

اخبار ویژه فرهنگی

آخرین اخبار