بهترین زمان استخاره چه وقتی است؟

بهترین زمان استخاره چه وقتی است؟

زمانی که انسان در مسیر زندگی اش بر سر دو راهی قرار می گیرد و تصمیم درست را نمی داند از مشورت خداوند با استخاره در…

اخبار ویژه فرهنگی

آخرین اخبار