افرادی که نباید هرگز لب به چای بزنند

افرادی که نباید هرگز لب به چای بزنند

چای سیاه با طبع سرد و خشک باعث کاهش فعل و انفعالات سلولی می‌شود که این برای برخی افراد مضر است.

اخبار ویژه فرهنگی

آخرین اخبار