بهره‌برداری از افزایش ظرفیت ۱۶۰ نفری مرکز توسکستان در هفته دولت

بهره‌برداری از افزایش ظرفیت ۱۶۰ نفری مرکز توسکستان در هفته دولت

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گلستان گفت: بهره‌برداری از افزایش ظرفیت ۱۶۰ نفری مرکز توسکستان در هفته دولت…

اخبار ویژه فرهنگی

آخرین اخبار