سردار مروج کتابخوانی گلستان را بشناسید/تصویر

قابل توجه مسئولین فرهنگی؛

سردار مروج کتابخوانی گلستان را بشناسید/تصویر

در روزگار بی تفاوتی در حوزه فرهنگ و کتابخوانی، سیدعلی کریمیان مردی از سرزمین جرجان زمین توانست رتبه برتر کشوری ترویج…

اخبار ویژه فرهنگی

آخرین اخبار