هر اندازه برای نماز کار کنیم کم است

هر اندازه برای نماز کار کنیم کم است

دبیر شورای اقامه نماز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: هر اندازه برای نماز و ترویج نمازخوانی کار کنیم کم است.

اخبار ویژه فرهنگی

آخرین اخبار