هر کوچه یک هیئت + عکس و فیلم

به گزارش گلستان ۲۴؛ روضه های کوچه ای به مدت ۶۰ روز در خیابان امام رضا علیه السلام برگزار می شود.

WhatsApp Image 2021-09-04 at 10.12.34 AM (1)

WhatsApp Image 2021-09-04 at 10.12.34 AM

WhatsApp Image 2021-09-04 at 10.12.35 AM (1)

WhatsApp Image 2021-09-04 at 10.12.35 AM

WhatsApp Image 2021-09-04 at 10.12.36 AM (1)

WhatsApp Image 2021-09-04 at 10.12.36 AM

WhatsApp Image 2021-09-04 at 10.12.37 AM (1)

WhatsApp Image 2021-09-04 at 10.12.37 AM (2)

WhatsApp Image 2021-09-04 at 10.12.37 AM

WhatsApp Image 2021-09-04 at 10.12.38 AM (1)

WhatsApp Image 2021-09-04 at 10.12.38 AM

WhatsApp Image 2021-09-04 at 10.12.39 AM

WhatsApp Image 2021-09-04 at 10.12.41 AM

ارسال نظر

آخرین اخبار