حکم شرعی فردی که برای فرار از روزه سفر می کند چیست؟

به گزارش گلستان۲۴؛ آیات عظام سیستانى و مکارم: مسافرت کردن در ماه رمضان- هر چند به عنوان فرار از روزه باشد- اشکال ندارد؛ ولى مکروه است.

سایر مراجع: مسافرت کردن در ماه رمضان- هر چند به عنوان فرار از روزه باشد- اشکال ندارد؛ ولى این امر تا قبل از روز بیست و سوم مکروه است.

پی نوشت: 

آیات عظام امام، فاضل، نورى، تعلیقات على العروة، شرایط وجوب الصوم، م 4 و 6. آیات عظام تبریزى، وحید، منهاج الصالحین، ج 1، م 1040؛ آیت الله بهجت، وسیلة ‌النجاة، ج 1، م 1153؛ آیت الله صافى، هدایه ‌العباد، ج 1، م 1362. 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار