حکم روزه مادری که به نوزاد شیر می دهد

به گزارش گلستان۲۴؛ تکلیف زنی که به بچه شیر می دهد یا باردار است، نسبت به روزه در ماه رمضان و کفاره آن چیست؟

 

الف- نسبت به اصل روزه:

همه مراجع: اگر روزه برای خودش یا نوزاد (جنین) ضرر دارد، روزه نگیرد.

ب- نسبت به قضای روزه:

آیات عظام رهبری، مکارم: در صورت ضرر داشتن روزه تا رمضان بعد، قضا ندارد.

سایر مراجع: باید بعدا روزه را قضا نماید.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار