دلنوشته ای برای سردار

به گزارش گلستان ۲۴؛ برای شما مینویسم....!

برای سرداری که محبوب دلها شده

حاج قاسمی که پیش از شهادتش او را نمی شناختم

فرمانده ای که رشادت ها و فداکاری هایش را ندیده اما شنیده ام و می‌دانم که دیگر هیچ فرمانده ای حاج قاسم نخواهد شد!

سیصد و شصت و پنج روز از آسمانی شدنتان می‌گذرد و نبودنتان برای یک ملت آزار دهنده است.

سردار دلها...!

ما را ببخش که شب در آسایش و آرامش سر بر بالین خویش نهادیم بدون آنکه لحظه ای در فکر شما باشیم.

مارا ببخش که باعث یتیم شدن دخترتان زینب شدیم و نمی توانیم تسکینی برای درد بی درمان او باشیم و شرمنده ایم از اینکه تا آخر عمر حسرت دوباره دیدن شما بر دل ایشان می‌ماند!

ما را ببخش که هنوز هم قدر زحماتتان را نمی‌دانیم و ممکن است روزی شما را به فراموشی بسپاریم!

در تاریخ انسان های بسیاری بوده اند که با خون پاکشان امنیت را برای ما برقرار کردند و شما علاوه بر این درس شجاعت و آزادگی را به ما آموختید و بدون هیچ چشم داشتی از جان خویش برای مردم سرزمین تان گذشتید.

حاج قاسم...!

بدون شک خداوند انتقام خون شما را خواهد گرفت و قاتلین شما به وحشتناک ترین وضع تقاص کار خود را پس خواهند داد.

نمی گویم ای کاش که بودید چون یقین دارم بهترین جایگاه از آن شماست و از این بابت بسیار مسرورم...!

 

ارسال نظر

آخرین اخبار