مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان:

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان گفت: امسال برای پروژه موزه میراث روستایی گلستان 50 میلیارد ریال اعتبار درنظر گرفته شد.

اعتبار 50 میلیارد ریالی  برای پروژه موزه میراث روستایی گلستان

به گزارش پایگاه خبری گلستان 24، احمد تجری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گلستان در حاشیه بازدید سرزده از روند اجرای موزه میراث روستایی گلستان گفت: تاکنون برای این پروژه مبلغ 114 میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است و تا اتمام کامل فاز نخست 100 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

وی افزود: در راستای بهره برداری از فاز نخست پروژه موزه میراث روستایی گلستان در سال جاری، اعتبار 50 میلیارد ریال آن تامین شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان گفت: دوباره چینی 2 سازه روستایی در پروژه موزه میراث روستایی گلستان به اتمام رسیده و 2 سازه در مراحل پایانی اجرای آن است.

وی افزود: موزه میراث روستایی گلستان دومین مدل در نوع خود در کشور است با برآورد اولیه 500 میلیارد ریال در زون فرهنگی پارک جنگلی قرق به مساحت 50 هکتار در حال اجرا است. 73 میلیارد و 100 میلیون ریال اعتبار از منابع ملی و استانی برای تسریع در عملیات اجرایی فاز اول موزه میراث روستایی گلستان در سال 1399 تامین و عملیات اجرایی آن آغاز شد.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار