گزارش تصویری ؛

نخستین جشنواره دانشجویی اقوام کشور با محوریت " وحدت اقوام و آشنایی دانشجویان با فرهنگ و هنر اقوام ایران زمین"  به میزبانی دانشگاه فرهنگیان گلستان و حضور دانشجویان و اساتید دانشگاه های فرهنگیان سراسر کشور به مدت سه روز در مرکز استان برگزار شده است.

جشنواره دانشجویی اقوام کشور در گلستان

گزارش تصویری جشنواره دانشجویی اقوام به میزبانی دانشگاه فرهنگیان استان گلستان؛

 

ارسال نظر

آخرین اخبار