دانلود کامل سخنرانی شیخ شهاب مرادی و مداحی و نوحه دهه اول محرم ۱۳۹۴ عبدالرضا هلالی

دانلود مداحی عبدالرضا هلالی گلچین محرم ۹۴

هلالی محرم94

دانلود مراسم شب عاشورا شب دهم محرم ۹۴ حاج عبدالرضا هلالی

قرائت قرآن

قرات قرآن : هادی نصیری

دانلود

سخنرانی

بخش اول : حجت الاسلام و المسلمین شیخ شهاب مرادی

دانلود

بخش دوم : حجت الاسلام و المسلمین شیخ شهاب مرادی

دانلود

بخش سوم : حجت الاسلام و المسلمین شیخ شهاب مرادی

دانلود

مداحی صوتی

بخش اول : حاج حیدر خمسه | روضه

دانلود

بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج حیدر خمسه | روضه ، سینه زنی شور

دانلود

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی شور

دانلود

بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی شور ، واحد

دانلود

بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی واحد ، دودمه

دانلود

بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی شور

دانلود

بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی شور

دانلود

بخش هشتم : حاج عبدالرضا هلالی | روضه

دانلود

دانلود مراسم شب نهم محرم ۹۴ شب تاسوعا عبدالرضا هلالی

قرائت قرآن

قرات قرآن : هادی نصیری

دانلود

مداحی

بخش اول مداحی پیش منبر : امیر تاجری

دانلود

بخش دوم مداحی پیش منبر : امیر تاجری

دانلود

مداحی صوتی

بخش اول : حاج حیدر خمسه | روضه

دانلود

بخش دوم : حاج حیدر خمسه | روضه

دانلود

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج حیدر خمسه | روضه

دانلود

بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی سه ضرب ، شور

دانلود

بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی شور ، واحد

دانلود

بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی واحد

دانلود

بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی دودمه

دانلود

بخش هشتم : حاج روح الله بهمنی | سینه زنی شور

دانلود

بخش نهم : حاج روح الله بهمنی - حاج مهدی کمانی | سینه زنی شور

Mp3

بخش دهم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج مهدی کمانی | سینه زنی شور ، روضه

دانلود

دانلود مراسم شب هشتم محرم ۹۴ عبدالرضا هلالی

سخنرانی

بخش اول : حجت الاسلام و المسلمین شیخ شهاب مرادی

دانلود

بخش دوم : حجت الاسلام و المسلمین شیخ شهاب مرادی

دانلود

مداحی صوتی

بخش اول : حاج حیدر خمسه | روضه

دانلود

بخش دوم : حاج حیدر خمسه | روضه

دانلود

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی زمینه ، شور

دانلود

بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی شور

دانلود

بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی شور ، واحد

دانلود

بخش ششم : کربلائی محمد حسین پویانفر | سینه زنی واحد

دانلود

بخش هفتم : حاج روح الله بهمنی - حاج مهدی کمانی | سینه زنی شور

دانلود

بخش هشتم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی - حاج مهدی کمانی | شور

دانلود

بخش نهم : حاج عبدالرضا هلالی-حاج ابراهیم رحیمی-حاج مهدی کمانی | شور ، روضه

دانلود

گلچین

بخش اول : حاج حیدر خمسه | روضه ، گَر دَمِ تو گرم نَبوَد .. آدمی نمیمانَد ...

دانلود

بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی | زمینه ، مَلِک الموت بُوَد شَمشیرَم ...

دانلود

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، عَلی مولا ... عَلی مولا ...

دانلود

بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، سَلامُ الله علیکَ ایُّها العَطشان ...

دانلود

بخش پنجم : حاج روح الله بهمنی | شور ، با یا فاطِمه میام کَربلا این دَفعه ...

دانلود

بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، آبِروی دو عالَم ...

دانلود

بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی | واحد ، چه بَرازنده بُوَد نامِ عَلی بَهر من آن هم ...

دانلود

بخش هشتم : کربلائی محمد حسین پویانفر | واحد ، گِریه گِریه ... گِریه میکُنم ...

دانلود

بخش نهم : حاج روح الله بهمنی | شور ، دیدَم که نشَسته قاتل ... با خَنجر به روی سینه ...

دانلود

بخش دهم : حاج روح الله بهمنی - حاج مهدی کمانی | شور ، تَنت به زَمین ...

دانلود

بخش یازدهم : حاج روح الله بهمنی | شور ، دوری از حَرم حَقَّم نیست ...

دانلود

بخش دوازدهم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، یِکی با نِیزه میزَد بَر گَلویَت ...

دانلود

بخش سیزدهم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، یه صدایی داره میاد توی گودال غَریبِ مادَر ...

دانلود

دانلود مراسم شب هفتم محرم ۹۴ عبدالرضا هلالی

قرائت قرآن

قرات قرآن : هادی نصیری

دانلود

سخنرانی

بخش اول : حجت الاسلام و المسلمین شیخ شهاب مرادی

دانلود

بخش دوم : حجت الاسلام و المسلمین شیخ شهاب مرادی

دانلود

بخش سوم : حجت الاسلام و المسلمین شیخ شهاب مرادی

دانلود

مداحی

بخش اول مداحی پیش منبر : امیر تاجری

دانلود

بخش دوم مداحی پیش منبر : امیر تاجری

دانلود

مداحی صوتی

بخش اول : حاج حیدر خمسه | روضه

دانلود

بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج حیدر خمسه | روضه ، سینه زنی زمین

دانلود

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی زمینه ، شور

دانلود

بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی شور

دانلود

بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی شور ، واحد

دانلود

بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج ابراهیم رحیمی | سینه زنی واحد

دانلود

بخش هفتم : حاج ابراهیم رحیمی | سینه زنی واحد

دانلود

بخش هشتم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج مهدی کمانی | سینه زنی شور

دانلود

بخش نهم : حاج عبدالرضا هلالی-حاج مهدی کمانی-حاج ابراهیم رحیمی | سینه زنی شور

دانلود

بخش دهم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی شور ، روضه ، صحبت

دانلود

گلچین

بخش اول : حاج حیدر خمسه | روضه ، دیگَر برای هِجرِ تو ما را شَکیب نیست ...

دانلود

بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی | زمینه ، رو میزَنم واسه یه قَطره آب به این مَردُم ...

دانلود

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، یا قَتیلَ العَبرات ...

دانلود

بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، إِنْ کُنْتَ بَاکِیاً فَابْکِ لِلْحُسَیْنِ ...

دانلود

بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، اَربعین اِمسال دیدَنیه ... ارتشِ میلیونیه حُسین ...

دانلود

بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی | نوحه محرم ، تو هَستی راهِ سَعادت ...

دانلود

بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی | واحد ، عاشِقانت میفُروشند عِشق را غَم میخَرند ...

دانلود

بخش هشتم : حاج ابراهیم رحیمی | واحد ، آهِ نَفس گیرِ مَن ...

دانلود

بخش نهم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، چه شُد بَدنت ... ؟ چه شُد کَفنَت ... ؟

دانلود

بخش دهم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج مهدی کمانی | شور ، ذِکر حُسین ...

دانلود

بخش یازدهم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، خون گِریه میکُنم ... حُسینُ مِنّی ...

دانلود

دانلود مراسم شب ششم محرم ۹۴ عبدالرضا هلالی

قرائت قرآن

قرات قرآن : هادی نصیری

دانلود

سخنرانی

بخش اول : حجت الاسلام و المسلمین شیخ شهاب مرادی

دانلود

بخش دوم : حجت الاسلام و المسلمین شیخ شهاب مرادی

دانلود

مداحی

بخش اول مداحی پیش منبر : امیر تاجری

دانلود

بخش دوم مداحی پیش منبر : امیر تاجری

دانلود

مداحی صوتی

بخش اول : سید رضا تحویلدار | روضه

دانلود

بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی - سید رضا تحویلدار | روضه ، سینه زنی سه ضرب

دانلود

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی سه ضرب ، شور

دانلود

بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی شور

دانلود

بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی شور ، واحد

دانلود

بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج ابراهیم رحیمی | سینه زنی واحد

دانلود

بخش هفتم : حاج ابراهیم رحیمی | سینه زنی واحد

دانلود

بخش هشتم : حاج ابراهیم رحیمی | سینه زنی واحد

دانلود

بخش نهم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج ابراهیم رحیمی | سینه زنی شور

دانلود

بخش دهم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی شور ، روضه

دانلود

گلچین

بخش اول : سید رضا تحویلدار | روضه ، هَمه زیرِ پایند و بالا حُسین است ...

دانلود

بخش دوم : حاج عبدالرضا هلالی | سه ضرب ، شاه بیتِ غزل ... عشقِ ازلی اومده ...

دانلود

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، تو را دیدَم که زیرِ سُمِّ اَسبانی حُسین جانم ...

دانلود

بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، نَدیدن مادَرت را رو به رویَت ...

دانلود

بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، عَلی مولا ... عَلی مولا ...

دانلود

بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی | نوحه محرم ، تو هَستی راهِ سَعادت ...

دانلود

بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی | واحد ، با سَرِ نیزه تَنت را چه به هَم ریخته اند ...

دانلود

بخش هشتم : حاج ابراهیم رحیمی | واحد ، چه ماهی از خیمه جُدا شد ...

دانلود

بخش نهم : حاج ابراهیم رحیمی | شور ، هَوا هَوای حسین ... هَوای دَر به دَری ...

دانلود

بخش دهم : حاج ابراهیم رحیمی | شور ، هَرکی .. هرچیشو ... داره میبَره ...

دانلود

بخش یازدهم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، از کُنجِ لَبش عَسل زَمین میریزَد ...

دانلود

بخش دوازدهم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، دیگه مَن چه جور بِگَم عاشقت هَستم ؟ ...

دانلود

دانلود مراسم شب پنجم محرم ۹۴ عبدالرضا هلالی

قرائت قرآن

قرات قرآن : هادی نصیری

دانلود

سخنرانی

بخش اول : حجت الاسلام و المسلمین شیخ مصطفی کرمی

دانلود

بخش دوم : حجت الاسلام و المسلمین شیخ مصطفی کرمی

دانلود

بخش سوم : حجت الاسلام و المسلمین شیخ مصطفی کرمی

دانلود

مداحی

بخش اول مداحی پیش منبر : امیر تاجری

دانلود

بخش دوم مداحی پیش منبر : امیر تاجری

دانلود

مداحی صوتی

بخش اول : حاج حیدر خمسه | روضه

دانلود

بخش دوم : حاج حیدر خمسه | روضه

دانلود

بخش سوم : حاج حیدر خمسه - حاج روح الله بهمنی | روضه ، سینه زنی زمینه

دانلود

بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی شور

دانلود

بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی شور

دانلود

بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی شور ، واحد

دانلود

بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج ابراهیم رحیمی | سینه زنی واحد

دانلود

بخش هشتم : حاج عبدالرضا هلالی-حاج روح الله بهمنی-حاج ابراهیم رحیمی | شور،واحد

دانلود

بخش نهم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی شور ، روضه

دانلود

گلچین

بخش اول : حاج حیدر خمسه | روضه ، به سینه هَر که تمنّای مهرتان دارد ...

دانلود

بخش دوم : حاج روح الله بهمنی | زمینه ، سَمته گودال میره عَبدُالله ...

دانلود

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، تو را دیدَم که زیرِ سُمِّ اَسبانی حُسین جانم ...

دانلود

بخش چهارم : حاج عبدالفرضا هلالی | شور ، یِکی با نِیزه میزَد بَر گلویَت ...

دانلود

بخش پنجم : حاج روح الله بهمنی | شور ، مادر ... مادر ... چِشمِت روزِ بَد نَبینه ...

دانلود

بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی | نوحه محرم ، تو هَستی راهِ سَعادت ...

دانلود

بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی | واحد ، تا کِه روزیه گِدایان از کَریمان میرِسد ...

دانلود

بخش هشتم : حاج ابراهیم رحیمی | واحد ، رَها کُن دستم عَمّه جانَم ...

دانلود

بخش نهم : حاج روح الله بهمنی | شور ، این عِشق دو طَرفه ... کارِ شاهِ نَجفِ ...

دانلود

بخش دهم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، نَدیدَن مادَرت را رو به رویَت ...

دانلود

بخش یازدهم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، روزگارَم روزگار نوکَری بود خَرابش کَردَم ...

دانلود

دانلود مراسم شب چهارم محرم ۹۴ عبدالرضا هلالی جمعه ۲۴ مهرماه ۱۳۹۴

قرائت قرآن

قرات قرآن : هادی نصیری

دانلود

سخنرانی

بخش اول : حجت الاسلام و المسلمین شیخ مصطفی کرمی

دانلود

بخش دوم : حجت الاسلام و المسلمین شیخ مصطفی کرمی

دانلود

بخش سوم : حجت الاسلام و المسلمین شیخ مصطفی کرمی

دانلود

مداحی

بخش اول مداحی پیش منبر : امیر تاجری

دانلود

بخش دوم مداحی پیش منبر : امیر تاجری

دانلود

مداحی صوتی

بخش اول : حاج حیدر خمسه | روضه

دانلود

بخش دوم : حاج حیدر خمسه | روضه

دانلود

بخش سوم : حاج حیدر خمسه - حاج روح الله بهمنی | روضه ، سینه زنی زمینه

دانلود

بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی زمینه ، شور

دانلود

بخش پنجم : حاج روح الله بهمنی | یینه زنی شور

دانلود

بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی واحد

دانلود

بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج ابراهیم رحیمی | سینه زنی واحد

دانلود

بخش هشتم : حاج ابراهیم رحیمی - حاج مهدی کمانی | سینه زنی شور

دانلود

بخش نهم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج مهدی کمانی | سینه زنی شور ، روضه

دانلود

گلچین

بخش اول : حاج حیدر خمسه | روضه ، از آن به کوی تو کردم تمامِ عُمر اقامَت ...

دانلود

بخش دوم : حاج روح الله بهمنی | زمینه ، ای هَستیه زینَب ... به فَدای تو دار و نَدارم ...

دانلود

بخش سوم : حاج عبدالرضا هلالی | شور، پِسرت رَفت تِشنه تا دریا ...

دانلود

بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی | شور ، عَلی مولا ... عَلی مولا ...

دانلود

بخش پنجم : حاج روح الله بهمنی | شور ، با یا فاطِمه میام کَربلا این دَفعه ...

دانلود

بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی | نوحه محرم ، تو هَستی راهِ سَعادت ...

Mp3

بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی | واحد ، هَرکه جُز در بَغلت جان بِدَهد ناکام است ...

دانلود

بخش هشتم : حاج ابراهیم رحیمی | شور ، تو جانِ مَن هَستی ... جانان مَن هَستی ...

دانلود

بخش نهم : حاج مهدی کمانی | شور ، حَرم حَرم فِکرِ سَرمِ ...

دانلود

دانلود مراسم شب سوم محرم ۹۴ عبدالرضا هلالی جمعه ۲۴ مهرماه ۱۳۹۴

منو هول نکن منو هُل نده

دانلود

بسم الله به نام کربلا

دانلود

اعلی رقیه است معلی رقیه است

دانلود

لب های عطشناک تو آغاز حیات است

دانلود

برگ و برم دست کسی

دانلود

میشه با یک پرچم یه جا هیئت باشه

دانلود

دانلود مراسم شب دوم محرم ۹۴ عبدالرضا هلالی ۵ شنبه ۲۳ مهرماه ۱۳۹۴

شعله برارم ز جگر گریه کنم زار زنم

دانلود

چراغ این کاروان است

دانلود

هوای حسین هوای حرم

دانلود

دل من غرق تمناست بیا برگردیم

دانلود

اگه به تو دل بستم دلیل و علت داره

دانلود

شب اول محرم ۱۳۹۴

از حاج عبدالرضا هلالی، ۶ قطعه، ۳۵ دقیقه و ۴۲ ثانیه

یه خیابون نم بارون دو تا گنبد دو تا ایوون

دانلود

تو هستی راه سعادت

دانلود

آدم شود هر آنکه به اندازه نمی

دانلود

خون گریه می کنم برا ساحت غریبیت

دانلود

اگه به تو دل بستم دلیل و علت داره

دانلود

شب اشک و شب آه و شب غم

دانلود

دانلود شب اول محرم ۹۴ حاج عبدالرضا هلالی حاج روح الله بهمنی خانه کشتی /دانلود کامل مداحی خانه کشتی حاج عبدالرضا هلالی حاج روح الله بهمنی

حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی زمینه ، شور

بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی شور

بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی واحد

بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج ابراهیم رحیمی | سینه زنی واحد

بخش هشتم : حاج ابراهیم رحیمی | سینه زنی واحد ، دودمه

بخش نهم : حاج ابراهیم رحیمی | سینه زنی شور ، دودمه

بخش دهم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج ابراهیم رحیمی | سینه زنی شور

بخش یازدهم : حاج عبدالرضا هلالی | سینه زنی شور ، روضه

ارسال نظر

آخرین اخبار