گاهی یک هیزم شکن برای انداختن یک درخت ، باید صد ضربه تبر بزند.

تربیت ، مداومت ، نرم خویی

به گزارش گلستان ۲۴؛ مجتبی لشکربلوکی کارشناس تعلیم و تربیت، طی یادداشتی نوشت:از این صد ضربه هیزم شکن ، نود و نه ضربه اول ، قطع درخت را برای ضربه صدم آماده می کند. 

این‌که درخت در طول نود و نه ضربه سر جایش است ، دلیل بیهودگی آن ضربات نیست ، هیزم شکن دلسرد نمی شود  ، ناامید نمی شود ، بلکه عزمش را جزم می کند برای ضربه نهایی !

هر کار مفید به همین شکل است یعنی مداومت داشتن برای رسیدن به هدف  . 

حال اقداماتی که ما در تربیت می‌کنیم به سرعت جواب نمی‌دهد ، نباید در عزم و اراده ما خللی ایجاد کند. 

پس باید هر کار درست ، حساب شده و با برنامه ای که می کنیم بگذاریم به حساب یکی از همان نود و نه ضربه اول . 

ضربه صدم بالاخره از راه می‌رسد و درخت را می‌اندازد ، پس نگران نباشیم ، موفقیت صبوری می‌خواهد.

اما نکته حائز اهمیت در امر تربیت این است  که باید با نرمی و عطوفت پرورش دهیم .

اگر در امر تربیت و پرورش ، ضربتی عمل کنیم و صبر نداشته و بخواهیم سریع جواب خوبی بگیری ؛ باید بدانیم که جز اثر منفی و معکوس ،  چیزی حاصل نمی شود !

به کمربند یک ماشین بنگریم !

اگر کمربند اتومبیل را  نرم و آهسته کشیدیم تا آخر می آید و حافظ و نگهبانت می شود.

اما اگر  سریع و شلاقی بکشیم در جا قفل می شود و محافظت نمی گردد .

هنگامی که  بخواهیم دیگران پا به پای تو بیایند ، نرمخو و مهربان باش !

این الگوی دین و رسول الله(ص) ما است برای ما پیروانش ، همان‌جایی که قرآن می فرماید :

لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 

قطعاً براى شما در [اقتدا به] رسول خدا سرمشقى نیکوست . ( احزاب ۲۱)


 

ارسال نظر

آخرین اخبار