یادداشتی به مناسبت چاپ کتاب ؛

اگر کسی کتاب «جستارهای فرهنگی جلین » به قلم "حسین پایین محلی" را تا آخر بخواند همه چیز در آن هست از فرهنگ و تاریخ گرفته تا بیوگرافی و فولکلور و سیاست ... .شاید به نظر عده این ایراد باشد اما به نظر این را می توان نقطه قوت نویسنده دانست که همه چیز را ذیل فرهنگ تعریف نموده است.

"جستارهای فرهنگی جلین"

اگر کسی  کتاب «جستارهای فرهنگی جلین » به قلم "حسین پایین محلی" را تا آخر بخواند همه چیز در آن هست از فرهنگ و تاریخ گرفته تا بیوگرافی و فولکلور و سیاست ... .شاید به نظر عده این ایراد باشد اما به نظر این را می توان نقطه قوت نویسنده دانست که همه چیز را ذیل فرهنگ تعریف نموده است.

نکته مثبت بعدی جسارت نویسنده در ورود به مسائلی است که کمتر کسی به آن ورود کرده است.همشهریانی که جلین پژوهی نموده اند. عمدتا بر پیشینه تاریخی و محله های آن متمرکز شده اند اما حسین پایین محلی جسارت ورود به مسائلی دارد که شاید به ذهن خطور نکند

به عنوان مثال بحث پیشینه فرهنگی و تاریخی انار و کشتی یا مدیریت شهری و...

نکته قوت دیگر کتاب بیطرفی و صداقت نویسنده است .کسانی که با او دمخور بوده اند می توانند به این ادعا گواهی بدهند.برخی شاید خواستگاه فکری و سیاسی او را بدانند اما هیچ کس از مطالب کتاب به خصوص در بخش معرفی  جناح های سیاسی جلین نمی تواند ادعای مطالب  جانبدارانه نماید .و چه بسا دوستانش از او انتظار بیشتری داشتند.

مجموع مطالب مطرح شده بسیار جذاب است حتی برای ساکنین و اهالی که سالها داشته های خود را جلو چشم ندیدند

نقطه قوت دیگر کتاب استفاده از مطالب دیگر نویسندگانی است که بی پیرایه از آنها استفاده شده و بر بار آن افزوده است مثل استفاده از مقالات اقای انصار وتجربه اقای جعفری وحمید فرشید نیا

اما انتقادی از نویسنده در بخش نگارش و ویرایش مطالب باید داشت.

 کتاب مجموعه مقالات  است ولی   وجود یک دنباله مرتبط انتظار  زیادی نیست.از آنجا که مخاطب عام است ،چه بسا در متن مقالات باید دستکاری صورت می گرفت تا شکل کتاب یابد.

لحن کتاب به گفتار (اگر کسی حسین را بشناسد به نوع کلامش)شباهت زیادی دارد .بعض جا ها سرعت زیاد است و گویی نویسنده صرفا کلام را پرتاب کرده و در شکل دادن به آن خیلی تامل نداشته است.می توان گفت به جای تلخیص و ایجاز  متن دچار نوعی نقص می شود .کافی است متر شما بیوگرافی شیخ صادق ریاضی باشد بقیه کتاب را با این بخش بسنجید.

برخی جزئیات یا اسامی در کتاب مطرح شده که برای جذاب نمودن این بخشها ویرایش لازم است تا از کلام واره به متن کتاب تبدیل شوند همچنین ویراستاری کتاب چرا که کلمات بسبار بهم نزدیک اند وچشم خواننده راآزار میدهد.

در تمام  اسامی نام برده شده  چند نفر نیاز به تحقیق جدی عمیق دارند نظیر آیت الله مدرس

آیت الله سید حسن میر بهبهانی(پدر آیت‌الله سید محمود میر بهبهانی)

دراینجا نکته است که نباید ازان غفلت کرد و باید کمبود کتاب پژوهشی در خصوص چهره مردم جلین در منطقه و کشور  را که کاملا محسوس است ازنظر دور نداشت.

چرایی تخریب چهره جلین در اذهان عمومی و ریشه یابی آن علیرغم بالاترین نسبت میزان فرهنگی و شهید به جمعیت در منطقه گرگان و این همه پزشک و تحصیل کرده جای کاربسیار دارد.

یک ترتیب مشخص از توالی  مقالات  در چاپهای بعدی می تواند کمک خوبی باشد مثلاً کارکرد حزب جمهوری اسلامی دربین دو مقاله کشتی پهلوانی و حمام نامأنوس است.

یا چه خوب بود درغیبت اسطوره با کشتی ممزوج می شد وعناوین مقالات براساس موضوع وتجانس قرارمیگرفت.

در انتها باید گفت انتظار از قلم حسین پایین محلی بیشتر از اینهاست و سابقه او توانمندی اش را در اندیشه ورزی و به تحریر درآوردن اندیشه این امر را ثابت کرده است .کتاب اینه تاریخی است از افراد موثر،حوادث مهم،موضوعات قابل توجه،مکانها و....که هرکس به نحوی بخشی ازوجود خود را درکتاب می یاد.اگرچه البوم عکس پایانی سیاه وسفید است وکیفیت عکسها کم وامیدواریم درچاپ بعدی به تعداد عکسهااضافه شود وکیفیت ان به شکل رنگی چاپ شود.جا دارد به دوکتاب دیگر اواشاره گردد که یکی درحوزه ادبیات(اخرین ایستگاه شطح شامل شعر وداستان کوتاه وشطح) ودیگری فلسفه سیاسی (کتاب نقش پذیری سیاسی حیوانات درادبیات بانگاهی به کتاب کلیله ودمنه) حال وهوای کاملا متفاوتی با این اثر دارد.انچه روشن است این است که این راه تازه اغاز شده و باید این مسیر روشنتر شود وبرای علاقه مندان وپژوهشگران هموار تر گردد.پایین محلی به شکل تلویحی قول داده که در چاپ بعدی تغییرات واضافات دیگری  اعمال کندچون باتوجه به فقر منابع مکتوب واسناد قابل رجوع تاریخی مطالعه میدانی وثبت تاریخ وفرهنگ شفاهی ضرورتی انکارناپذیر به نظر می رسد.منتظر می مانیم....

محمد شهامت

 


 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار