سرهنگ رحمانی، دبیر اجلاسیه شهدای زن اهل سنت کشور:

دبیر اجلاسیه شهدای زن اهل سنت کشور گفت: در کشور ۷هزار شهیده زن وجود دارد که از این تعداد ۹۲۰تن شهیده زن اهل سنت هستند.

وجود ۷هزار شهیده زن  در کشور/۹۲۰شهیده اهل سنت هستند

به گزارش گلستان 24، سرهنگ رحمانی صبح امروز در نشست خبری برگزاری این اجلاسیه اظهار کرد: از تعداد ۷هزار شهیده زن در کشور  تعداد ۳۸شهیده متعلق به گلستان است که تعداد ۱۴شهیده اهل شیعه و ۲۴شهیده اهل سنت هستند

وی افزود: برای اجلاسیه شهدای زن اهل سنت کشور که در گلستان برگزار می شود ۴۲ برنامه دیده شده که از این تعداد ۲۲برنامه شاخص هستند.

سرهنگ رحمانی ادامه داد: هدف از برگزاری این اجلاسیه گفتمان سازی فرهنگ مقاومت ‌ ایثار زنان با رویکرد  وحدت بین شیعه و سنی است.

وی بیان کرد:سعی کردیم با دعوت از بزرگان اهل سنت و علمای آنان و حتی هیات های اندیشه ورزی را در زمان اجلاسیه وارد سیستم اجلاسیه کنیم تا این جریان سازی سبب وحدت بیشتر بین اقوام شود .

سرهنگ رحمانی گفت:در ذیل این اجلاسیه ۱۴کمیته تعریف شده و ۱۴ستاد فرعی در شهرستانها نیز ایجاد شده است.

به گفته وی،مجموعه اقدامات این اجلاسیه کمک به استمرار گسترش فرهنگ ایثار و فداکاری در جهت تقویت زن مسلمان و فارغ از انواع مذهب است .

 

ارسال نظر

آخرین اخبار