نورالله ولی نژاد، مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان گلستان

عامل پشتیبانی کننده این جریان ها اسکتبار جهانیست، مثل آمریکا و انگلستان و اسرائیل. این کشور های مستکبرهرگز منافع و همچنین رشد و ترقی کشور های اسلامی را نمی خواهند.

 جریانات تکفیری عموما جریان های انحرافی خطرناکی است

نورالله ولی نژاد، مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان گلستان، در مصاحبه اختصاصی با گلستان 24، ضمن تبریک این ایام ، گفت: جریانات تکفیری عموما جریان های انحرافی خطرناکی است. زیرا دین ناب و دین زلال را در اختیار مردم قرار نمیدهد.از دین سو استفاده کرده و نسل های آینده نسبت به اصل  دین بیگانه می شوند. همچنین دین که عامل وحدت، همدلی و همزیستی است را  به تفرقه و تشدد جدایی تبدیل می کند.

ولی نژاد در ادامه با بیان این موضوع که با توجه به اینکه جریان ها ی انحرافی  تکفیری یک ریشه دارد، افزود: عامل پشتیبانی کننده این جریان ها اسکتبار جهانیست، مثل آمریکا و انگلستان و اسرائیل. این کشور های مستکبرهرگز منافع  و همچنین رشد و ترقی کشور های اسلامی را نمی خواهند.

ولی نژاد

وی افزود: روزهای اول شکل گیری وهابیت، خیلی ها داد می زدند که این جریان ریشه در خارج دارد. ولی بعضی ها قبول نمی کردند تا کم کم اسناد این موضوع افشا شد و مشخص  شد که وهابیت پرداخته انگلستان است، نه در مجموعه اهل سنت. اهل سنت از جریان وهابیت جداست و بهائیت  ریشه در خارج دارد. بنابراین شیعه ها بهایی نیستند ،بلکه از بهاییت جدا هستند. این موضوع ها ، ساخته و پرداخته دشمن است که دربین شیعه یا اهل سنت بتواند یک جریان انحرافی بوجود بیاورد و از این جریان انحرافی سود و منابع خود را ببرد. اما آن چه را که ما نسبت به آن دغدغه داریم وحدتی است که در جهان اسلام و مخصوصا در ایران ما وجود دارد

 مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان گلستان گفت: امام راحل منادی این وحدت بودند و توصیه ایشان بر این بود که هم شیعه و هم اهل سنت با هم برادرند و باید برادرانه زندگی کنند. دغدغه ما این است که آن چه را که به عنوان سرمایه در اختیار داریم نباید با یک غفلت از دست برود. بنابراین هم تشییع و هم تسنن باید مواظب باشد و مراقبت کند که به این سرمایه ارزشمند و گران قدر آسیبی وارد نشود .

ارسال نظر

آخرین اخبار