با توجه به برگزاری جشنواره تولیدات فرهنگی و هنری مدیریت کرونا خواهشمند است قبل ازثبت نام، شرایط شرکت در جشنواره و پذیرش آثار را مطالعه کرده و سپس اقدام به ثبت نام نمایید.

نخستین جشنواره تولیدات فرهنگی هنری کرونا

ارسال نظر

آخرین اخبار