سید حسین علوی، مدیرکل کتاب خانه های استان گلستان

وقتی که خانواده های جامعه اسلامی ایران عزیز ما به آدابی ، که آن ها را به یک مسیر درست هدایت می کند توجه می کنند و برای فرهنگ شیطانی ارزشی قائل نیستند، به آن ها حمله می شود.

خود را در مقابل فرهنگ بیگانه مسلح کنیم

سید حسین علوی، مدیرکل کتاب خانه های استان گلستان، در مصاحبه اختصاصی با گلستان 24، در تعریف تهاجم فرهنگی گفت: تهاجم فرهنگی نسبت به جمهوری اسلامی ایران به این معناست که یک فرهنگ مخالف با فرهنگ و آداب  ایرانی و اسلامی ما، قصد ورود دارد و طبیعتا با هنجارهای ما همخوانی ندارد. به عنوان مثال خانواده های ایرانی و اسلامی ما  به یک سری آداب و اخلاقیات اعتقاد  دارند و مایل هم هستند که رعایت شود. اما یک سری فرهنگ بیگانه نسبت به آنچه که در جامعه اسلامی ما وجود دارد قصد صدمه وارد کردن به آن را دارد که ما آن را تهاجم فرهنگی می گوییم.

وی در تعریف فرهنگ الهی و شیطانی افزود: ما فرهنگ مبتنی برآداب ایرانی اسلامی  را فرهنگ الهی می دانیم. طبیعتا فرهنگ مبتنی بر اندیشه های سکولار و لیبرالیستی با فرهنگ الهی فاصله های زیادی دارند.  وقتی که خانواده های جامعه اسلامی ایران عزیز ما به آدابی ، که آن ها را به یک مسیر درست هدایت می کند توجه می کنند و برای فرهنگ شیطانی  ارزشی قائل نیستند، به آن ها حمله می شود.

سیدحسین علوی

علوی در جواب این سوال که کتاب و کتاب خوانی درجلوگیری از تهاجم فرهنگی چه نقشی دارد، گفت: برای آن نکه ما مسلح بشویم، باید در گام اول از ورود این آهنگ بیگانه جلوگیری کنیم  و در گام دوم فرهنگ خودمان در ذهن و اندیشه مان ثبات بیشتری پیدا کند. کتاب و مطالعه می تواند نقش بسایرمهمی داشته باشد. اما نه هر کتابی، ما مطالعه هر کتابی را تجویز نمی کنیم. کتاب خوب کتابی است که مثل یک چشمه زلال و شفاف، می تواند تشنگی انسان را برطرف کند.

مدیر کل کتابخانه های استان گلستان در تعریف کتاب خوب گفت: کتاب خوب کتابی است که با آداب اخلاقی و دینی و فرهنگ جمهوری اسلامی ، متضاد نباشد. در تحقیق و پژوهش برای مقایسه فرهنگ ما  با فرهنگ های کشور های دیگر خوب است و کسی مانع آن نمی شود که فرهنگ های دیگر را مورد مطالعه قرار دهیم. اما در مطالعه دیگر آثار باید دقت کنیم که اثر پذیری محض نداشته باشیم و برای آن که با فرهنگ خودمان بیشتر آشنا شویم آن را در ذهن و اندیشه خود تثبیت کنیم. در واقع خود را در مقابل فرهنگ بیگانه مسلح کنیم. ما باید کتاب های خوب ،  مناسب و مورد تایید را مطالعه کنیم  پس نقش کتاب و مطالعه خیلی موثر است . در واقع موثر ترین راه ، مطالعه کتب درست و مفید در مقابله با تهاجم فرهنگی غرب است.

ارسال نظر

آخرین اخبار