فاطمه احمدی در گفتگو با گلستان24

نقش دستگاه های فرهنگی استان، منسجم نیست. اگر این دانشگاه و دستگاه های فرهنگی انسجام وجود داشته باشد، شرایط استان در این حوزه بسیار بهتر خواهد بود.

برای حضور جوانان در عرصه فرهنگ استان، هیچ تلاشی نمی شود

فاطمه احمدی، رئیس سابق دانشگاه مائده، در مصاحبه اختصاصی با گلستان24،  استان گلستان را یکی از ضعیف ترین استان هایی می داند که در حوزه فرهنگ کار می کند. وی می گوید: نقش دستگاه های فرهنگی استان، منسجم نیست. اگر این دانشگاه و دستگاه های فرهنگی انسجام وجود داشته باشد، شرایط استان در این حوزه بسیار بهتر خواهد بود.

احمدی معتقد است که عدم حضور جوانان در عرصه فرهنگ استان، مهمترین علت رشد پایین فرهنگی است. وی می گوید: زیر سازان و پایه های اصلی هر کشور جوانان هستند. اگر روی جوانان خوب کار کردیم می توانیم خوب نتیجه بگیریم. ما هیچ تلاشی برای زمینه سازی جهت حضور جوانان در عرصه فرهنگ نکردیم.

رئیس سابق دانشگاه مائده با تاکید بر این که ما باید جاذب جوانان باشیم، می گوید: اگر توانستیم در این کار موفق باشیم، در حوزه فرهنگ هم موفق خواهیم بود. امروز فرقه های نو ظهور و ماهواره ها با ظاهر و تبلیغ دین، خوراک فرهنگی ضد دینی به خورد جوانان مان می دهد. به قول مقام معظم رهبری، هر آنچه نقشه دشمن پیچیده تر باشد، ما باید سنگین تر کار کنیم. ما هنوز نتوانستیم ضد حمله ای برای تجاوز فرهنگی دشمن بوجود بیاوریم.

احمدی با تاکید بر نقش علم آموزی در ارتقای سطح فرهنگ می گوید: تعلیم و تربیت دو بال برای پرواز هستند. اگر بتوانیم در حوزه علم پیشرفت کرده  و فکر ها را آماده کنیم، زودتر به پیشرفت فرهنگی می رسیم.

انسیه ریاحی

این فعال فرهنگی پیشنهاد می کند که دستگاه های فرهنگی استان یک اتاق فکر تشکیل دهند. وی می گوید: حوزه ، دانشگاه، قشر جوان و دستگاه های مختلف فرهنگی باید در این اتاق فکر حضور داشته باشند.  با توجه به این که استان گلستان یک ایالت کوچک با چندین فرهنگ و قوم مختلف است، باید فعالیت خود  را دربخش فرهنگ ارتقا دهیم. در این اتاق فکر باید بررسی کنیم که کجای کارمان ایراد دارد و کجا کم گذاشته ایم. در حوزه حجاب و عفاف چه کردیم؟ در حوزه دین و پاسخ به شبهات جوانان چکار کرده ایم؟

فاطمه احمدی با تاکید بر این مه ما حتما باید از کسانی که می توانند ارتباط خوبی با جوانان داشته بشند برای جذب بیشتر جوانان در حوزه فرهنگ کمک بگیریم، می گوید: حوزه فرهنگ جای حرف زدن نیست، باید در این حوزه بسیار کار کنیم.

ارسال نظر

آخرین اخبار