9 دی  روز تجلی ایستادگی به پای آرمان های انقلاب اسلامی بود / روز نمایش بصیرت مردمی

9 دی روز تجلی ایستادگی به پای آرمان های انقلاب اسلامی بود / روز نمایش بصیرت مردمی

تاریخ 9 دی در تقویم انقلاب اسلامی به عنوان روزی پر شکوه به ثبت رسیده است روزی که مردم برای دفاع از کیان انقلاب و خون…

اخبار ویژه پیشنهاد سردبیر

آخرین اخبار