سازش با گرگ پایانش مرگ است/نباید با طناب پوسیده آمریکایی ها درون چاه رفت/برجام  بی فرجام نتیجه سازش با غرب است

پاسخ شهروندان گلستانی به سازش با غرب؛

سازش با گرگ پایانش مرگ است/نباید با طناب پوسیده آمریکایی ها درون چاه رفت/برجام بی فرجام نتیجه سازش با غرب است

شب گذشته خبرنگار ما به حضور در بین شهروندان گلستانی نظرات آنها را در خصوص سازش با غربی ها جویا شد.

اخبار ویژه پیشنهاد سردبیر

آخرین اخبار