مردم سیل زده استان گلستان نیازمند کمک های شما هستند

مردم سیل زده استان گلستان نیازمند کمک های شما هستند

هموطنان عزیر کمک های نقدی و غیر نقدی خود را می توانند به حساب ها ومکان های اعلام شده ارسال نمایند

اخبار ویژه پیشنهاد سردبیر

آخرین اخبار