اصلاح طلبان از چه چیز پوری حسینی فرار می کنند/ شهید باکری به رئیس ستاد های خاتمی و روحانی چه توصیه ای کرده بود؟

اصلاح طلبان از چه چیز پوری حسینی فرار می کنند/ شهید باکری به رئیس ستاد های خاتمی و روحانی چه توصیه ای کرده بود؟

پوری حسینی کسی بود که بعد عملیات بدر در پاسگاه زید با بسیجی‌ها بحث می‌کرد که باید بگردند و از روی زمین فشنگ‌های سالم…

اخبار ویژه پیشنهاد سردبیر

آخرین اخبار